sustainable through design and invention

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als DeVention geven wij veel aandacht aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
Dit houdt in dat wij voor duurzaam ondernemen gaan en dus in al onze activiteiten willen afwegen in hoe we deze zo goed mogelijk in de 3 P’s (People, Planet en Profit) kunnen toepassen. Het belangrijkste hierin is niet alleen puur uit eigenbelang redeneren maar ook rekening houden met anderen, de maatschappij maar ook met de planeet maar wel zo dat het voorbestaan, de duurzaamheid van de onderneming niet in gevaar komt. Om hier een goede balans in te vinden is dan het doel. Hieronder is onze interpretatie van de 3 P’s te lezen:

People

Assemblage laten wij gebeuren bij de sociale werkplaats dit omdat wij zelf de capaciteit niet hebben om ons product in grote serie te assembleren maar ook om het feit dat hierdoor extra werk wordt verschaft voor de minderbedeelden.Bij uitbreiding van ons assortiment willen we hier gebruik van blijven maken.

Planet

Voor de planeet willen wij ons steentje bijdragen richting een klimaatneutrale wereld. Dit door producten te ontwikkelen welke de nutteloze verspilling van energie tegen gaan, waarbij we ook de Trias Energetica (1. Beperk de energievraag 2. Zo veel mogelijk duurzame energie 3. Fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk) in de gaten houden. Zoals bij de Solar Bell waarin het continue verbruik, dus de energievraag van de deurbel gereduceerd wordt (1) waarna de deurbel op zonne-energie gaat werken (2) zonder dat daar in Europa de totale twee kolencentrales full time moeten werken om onze deurbellen van energie te voorzien (3).

Profit & Prosperity

Bij eerlijke winst er voor zorgen dat niet alleen DeVention maar ook de maatschappij er beter van wordt. Dit door een soort win-win situaties te kiezen waarin de consument het aankoopbedrag eenmaal bewust gemaakt, door de energiebesparing weer terug verdient. Maar ook voor de duurzame economie, een economie waarin bij elke opbrengst ook iets goeds terug gedaan wordt voor de maatschappij.

Solar Bell

De oplossing voor de eerste bron van sluipverbruik die wij aangepakt hebben, de deurbel. De conventionele, onschuldige deurbel verbruikt altijd energie door de energieverspillende transformator die eraan gekoppeld is.  Meer..